Ние дълбоко вярваме

че можем да осигурим най-добрите инвестиционни стратегии и решения.

Ние дълбоко вярваме

че можем да осигурим най-добрите инвестиционни стратегии и решения.

Ние дълбоко вярваме

че можем да осигурим най-добрите инвестиционни стратегии и решения.
rsz_checked-icon

MTF Sofia NEW

Многостранна система за търговия

rsz_checked-icon

Брокерски услуги

Предоставяме пълния спектър от брокерски услуги, подходящи както за индивидуални, така и за институционални клиенти.

rsz_checked-icon 

Управление на активи

Подпомагаме своите клиенти да извлечат максимума от спестяванията си, предлагайки активно управление на паричните им наличности.

rsz_checked-icon 

Финансово консултиране - NEW 

Предлагаме широк диапазон от специализирани консултантски услуги и стратегическо консултиране, които подпомагат ефективно клиентите ни в постигането на специфичните им цели.

rsz_checked-icon 

Европейско финансиране

Извършваме консултации и посредничество по отношение на грантови европейски проекти. Оказваме пълно съдействие – от подготовката на проектната документация до координацията и изпълнението на проекта.

rsz_checked-icon 

Зелена енергия

Управляваме първото дружество на българския пазар, което съсредоточава дейността си в областта на възобновяемите енергийни източници и което се търгува на БФБ-София.