Шестмесечни отчети към 30.06.2014 г. на Капман Взаимни Фондове