Съобщение за публично предлагане на дялове на ДФ “С- БОНДС”