Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Новини

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

Във връзка с влизането в сила на промените в правилника на БФБ-София АД бе прието да бъде прекратена регистрацията на всички емисии, допуснати до търговия на Сегмент за колективни инвестиционни схеми.

Считано от 12 май 2014 регистрацията на ДФ Капман Макс и ДФ Капман Капитал е прекратена и фондовете няма да се търгуват на БФБ-София.

Взаимни фондове

Купува
обратно изкупуване
Продава
емисионна стойност
13.4748

+(0.40)%
13.6648

+(0.40)%
Брой дялове в обрaщение 1014562.5645
Стандартно отклонение 8.56%
22.3177

+(0.53)%
22.4745

+(0.53)%
Брой дялове в обрaщение 477598.8948
Стандартно отклонение 4.54%
13.0128

+(0.03)%
13.0388

+(0.03)%
Брой дялове в обрaщение 909148.8338
Стандартно отклонение 1.48%
C-BONDS logo 10.9353

+(0.13)%
10.9571

+(0.13)%
Брой дялове в обрaщение 309680.1797
Стандартно отклонение 2.31%
C-MIX logo 11.2694

+(0.21)%
11.3146

+(0.21)%
Брой дялове в обрaщение 3059707.2234
Стандартно отклонение 6.03%

Взаимни фондове

от нач. на публ. предлагане за посл. 6 месеца за посл. 12 месеца от нач. на годината
2.34% -2.31% -6.22% -1.75%
5.76% -1.51% -3.82% -0.73%
3.05% 1.51% 2.49% 0.15%
3.46% 1.20% 2.01% -0.11%
4.67% 0.14% 0.79% -1.97%

Взаимни фондове

Клиентски сметки
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG03UBBS80021073162517
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG13UBBS92001000509514
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG53UBBS80021013102030
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG15UBBS80021048464840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG10UBBS80021048467840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
Цените са валидни за поръчки, подадени на 15.03.2019г. и 18.03.2019г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.