We give our utmost so that your money can work for you.

We give our utmost so that your money can work for you.

We give our utmost so that your money can work for you.

Mutual Funds

Купува
обратно изкупуване
Продава
емисионна стойност
14.4025

-(0.59)%
14.6055

-(0.59)%
Брой дялове в обръщение 1076344.8525
Стандартно отклонение 5.69%
23.2911

-(0.31)%
23.4547

-(0.31)%
Брой дялове в обръщение 515097.0703
Стандартно отклонение 3.82%
12.6077

-(0.11)%
12.6329

-(0.11)%
Брой дялове в обръщение 909148.8338
Стандартно отклонение 1.58%

Взаимни фондове

от нач. на публ. предлагане за посл. 6 месеца за посл. 12 месеца от нач. на годината
3.12% 0.86% 5.09% 1.56%
6.58% 0.88% 3.92% 1.33%
3.06% 1.45% 4.00% 0.56%

Mutual Funds

Account information
Base for transaction –  shares subscription by issue price 
IBAN BG03UBBS80021073162517
BIC: UBBSBGSF, United Bulgarian Bank AD
Base for transaction –  shares subscription by issue price 
IBAN BG13UBBS92001000509514
BIC: UBBSBGSF, United Bulgarian Bank AD
Base for transaction –  shares subscription by issue price 
IBAN BG53UBBS80021013102030
BIC: UBBSBGSF, United Bulgarian Bank AD
Base for transaction –  shares subscription by issue price 
IBAN BG15UBBS80021048464840
BIC: UBBSBGSF, United Bulgarian Bank AD
Base for transaction –  shares subscription by issue price 
IBAN BG10UBBS80021048467840
BIC: UBBSBGSF, United Bulgarian Bank AD
The prices are valid for orders  placed on 16.02.2018 and 19.02.2018.   Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени