Новини

 • Регистрира се първата сделка на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF Sofia

  Регистрира се първата сделка на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF Sofia

  На 13.06.2018г. в 12:21 часа се сключи първата сделка на регулиран пазар в България, с Търгуем сертификат базиран на фиксинга на БНБ за USD/BGN. Това е  първият в България публично търгуваем дериват със сетълмент Т+30, като приключването по сделката ще бъде извършено чрез системата на Централен депозитар АД. Емисията се търгува в лева. За повече информация […]

 • Николай Ялъмов: Очаквам ръст на активите на договорните фондове с над 20% през 2017 г.

  Николай Ялъмов: Очаквам ръст на активите на договорните фондове с над 20% през 2017 г.

  Нашето разбиране е, да се съобразяваме с нуждите на бизнеса и да реагираме изключително бързо на тях, коментира Председателят на борда на директорите на „Капман Холдинг“     -Г-н Ялъмов, на какво според Вас се дължи впечатляващото увеличение на активите на българските инвестиционни фондове? По данни към края на 2016 г. те надминаха общо 1 млрд. […]

 • Фондове на УД „Капман Асет Мениджмънт“ за поредна година са сред първите по доходност в страната

  Фондове на УД „Капман Асет Мениджмънт“ за поредна година са сред първите по доходност в страната

  На фона на ниските лихви по банковите депозити доходността на водещите български взаимни фондове през миналата година заслужава внимание. Годината беше интересна и като цяло договорните фондове постигнаха добри резултати, се казва в материал на седмичника „Капитал“. В крайна сметка над три четвърти от всички местни взаимни фондове постигнаха положителна доходност през миналата година, а […]