Новини

 • ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  В тази статия ще Ви запознаем с концепцията за Adaptive Asset Allocation. Идеята е портфолиото да се управлява по-активно, като ребалансирането на активите, ако има такова се извършва от един до пет месеца по определени критерии. Отново се стремим да се придържаме към органичен брой финансови инструменти за да може портфолиото да се управлява по-лесно […]

 • РИСК МОНИТОР

  РИСК МОНИТОР

  Продължаващите преговори между Китай и САЩ до голяма степен изместват фокуса на пазарите върху международната търговия, но не по-малко важно каква е ситуацията във вътрешноикономически план. В статията ще засегнем два важни аспекта на отнасящи се за двете страни, но оставащи „по радара“ на този етап. Долната графика показва три различни индекса за потребителското доверие […]

 • ОБЗОР ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕДМИЦА

  ОБЗОР ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕДМИЦА

  Поредния кръг от преговорите между САЩ и Китай продължават тази седмица на американска земя. Допускаме, че преговорите няма да се изчерпят бързо само с фиксиране на митническите ставки, а ще се засегнат и въпросите около интелектуалната собственост, което е по-трудната и дългосрочна част. На фона на големия корпоративен и публичен дълг в страната, китайските банки […]