Новини

 • СЕДМИЧЕН ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  СЕДМИЧЕН ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  Нека тази седмица използваме матрицата на икономическия цикъл на Credit Suisse. В момента глобалната икономика се намира във втория етап отляво надясно (slowdown). Очевидно е относително по – доброто представяне на секторите здравеопазване и стоки от по – висока необходимост.  Друг актив с добро представянве са висококачествени (с висок кредитен рейтинг) държавни и корпоративни облигации. […]

 • Седмичен Риск Монитор

  Седмичен Риск Монитор

  Рискове на глобалните пазари Тази сутрин, индустриалното производство на Германия на годишна база се понижи рязко с цели 4.7%. Тези данни за в синхрон с други макро рискове като: Забавения икономически растеж Несигурността около Брекзит Дълговото бреме на Италия Търговската война между САЩ и Китай Ниски инфлационни очаквания Разширяващи се кредитни спредове Намалените данъци в […]

 • ОБЗОР ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕДМИЦА

  ОБЗОР ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕДМИЦА

  Спредът (разликата) между лихвата, изразена, чрез форуърдните контракти за шест тримесечия напред (т.е. 18 месеца)  и текущия 3  – месечен контракт на американските правителствени дългови книжа се понижи под нула за пръв път от 2008 г. Това е оценката на пазара за посоката на монетарната политика на Федералния Резерв и бъдещата посока на лихвите. Краткосрочно, […]