Новини

 • MEAN REVERSION И ХЕДЖИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

  MEAN REVERSION И ХЕДЖИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

  След драматичните флуктуации в цената на електроенергията през декември – януари, които показаха уязвимостта на някои отрасли и предприятия в страната, през предходните две седмици цените на пазар „Ден напред“ на БНЕБ бяха най-ниските в сравнение с близките на нас пазари, както се вижда от долната таблица. Отделно, ЕСО отчита 149 % ръст на износа […]

 • ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  В тази статия ще Ви запознаем с концепцията за Adaptive Asset Allocation. Идеята е портфолиото да се управлява по-активно, като ребалансирането на активите, ако има такова се извършва от един до пет месеца по определени критерии. Отново се стремим да се придържаме към органичен брой финансови инструменти за да може портфолиото да се управлява по-лесно […]

 • РИСК МОНИТОР

  РИСК МОНИТОР

  Продължаващите преговори между Китай и САЩ до голяма степен изместват фокуса на пазарите върху международната търговия, но не по-малко важно каква е ситуацията във вътрешноикономически план. В статията ще засегнем два важни аспекта на отнасящи се за двете страни, но оставащи „по радара“ на този етап. Долната графика показва три различни индекса за потребителското доверие […]