Новини

 • Някои екзотични финансови инструменти

  Някои екзотични финансови инструменти

  Защо суапите за кредитно неизпълнение и лихвените суапи са интересни Има финансови инструменти, които не са често срещани при търговията на пазарите на ценни книжа. Това обаче не прави тези инструменти по-малко значими. Затова е полезно да знаем поне в общи линии какво представляват те. Едни от тези, да ги наречем, все още „екзотични финансови […]

 • Стандартно отклонение и коефициент на Шарп – защо са важни при избор на договорни фондове

  Стандартно отклонение и коефициент на Шарп – защо са важни при избор на договорни фондове

  Изборът в кой договорен фонд (или фондове) да инвестираме свободните си средства става все по-актуален, особено при вече символичните лихви по депозити в банки. Първото на което обръщаме внимание при избора на взаимен фонд е неговата доходност за определен период – една година, три години или от създаването му. Но не бива да се забравя, […]

 • Ялъмов: Най-подходящи инвестиции в България са недвижимите имоти

  Ялъмов: Най-подходящи инвестиции в България са недвижимите имоти

  “През изминалата година цената на десетгодишните германски ДЦК се местеше повече от някои акции. Това каза по повод високата волатилност на пазарите изпълнителният директор на InterCapital Markets Николай Майстер, който заедно с председателят на борда на директорите на финансовата група Capman говори в Клуб Инвестор по Bloomberg TV Bulgaria за представянето на финансовите пазари и перспективите […]