Новини

 • ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ АЛТЕРНАТИВИ

  ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ АЛТЕРНАТИВИ

  Един от основните проблеми на дългосрочното инвестиране в България е достъпа до качествени инструменти и/или средства за осигуряване на бъдещо благосъстояние. Тук се има предвид възможностите най – вече за т. нар. индивидуални клиенти (физически лица), както и възможността за самостоятелно съставяне или избор на портфейл от качествени активи. Не се има предвид пенсионно осигуряване […]

 • Портфолио монитор

  Портфолио монитор

  Неясната геополитическа и икономическа среда в момента не е благоприятна за инвестиции с по-рисков профил. Това налага необходимостта от съставяне на „дефанзивно“ портфолио при което целта е минимизиране на волатилността. С оглед на това, подходящи инструменти са взаимни фондове с ниски разходи за управление, като и т. нар. ETF (борсово търгувани фондове). Отделно, те сами […]

 • ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  Как да започнем да конструираме печелившо портфолио с ниска волатилност в средносрочен и дългосрочен план? Целта на статията е само да се постави начална база за съставяне на нисковолатилно и печелившо портфолио. Последващите оптимизации са предмет на отделна статия. Подбора на нискорискови фондове може да се направи с различни свободно достъпни сайтове като https://www.morningstar.com/ и […]