Новини

 • Николай Ялъмов: Бих искал да видя нови инструменти на капиталовите пазари

  Николай Ялъмов: Бих искал да видя нови инструменти на капиталовите пазари

  Алтернативните продукти ще засилят интереса на инвеститорите, смята председателят на Съвета на директорите на „Капман Холдинг“ Инвестиционните посредници в България предлагат много изгодни условия за търгуване. Това коментира председателят на Съвета на директорите на „Капман Холдинг“ Николай Ялъмов, при участието си в панела „Капиталови пазари“ на форума „Шумът на парите“. Той допълни, че всеки клиент […]

 • Някои екзотични финансови инструменти

  Някои екзотични финансови инструменти

  Защо суапите за кредитно неизпълнение и лихвените суапи са интересни Има финансови инструменти, които не са често срещани при търговията на пазарите на ценни книжа. Това обаче не прави тези инструменти по-малко значими. Затова е полезно да знаем поне в общи линии какво представляват те. Едни от тези, да ги наречем, все още „екзотични финансови […]

 • Стандартно отклонение и коефициент на Шарп – защо са важни при избор на договорни фондове

  Стандартно отклонение и коефициент на Шарп – защо са важни при избор на договорни фондове

  Изборът в кой договорен фонд (или фондове) да инвестираме свободните си средства става все по-актуален, особено при вече символичните лихви по депозити в банки. Първото на което обръщаме внимание при избора на взаимен фонд е неговата доходност за определен период – една година, три години или от създаването му. Но не бива да се забравя, […]