Новини

 • СЕДМИЧЕН ОБЗОР

  СЕДМИЧЕН ОБЗОР

  АКЦЕНТ НА СЕДМИЦАТА Преобладаващото мнение на пазара е че през следващите две години ще има забавяне на глобалния икономически ръст. Долната графика на американската банка STATE STREET показва прогнозната процентна промяна на глобалния БВП (жълти барчета) за 2019 г. и 2020 г.   ИКОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР   1.    По важни икономически новини за Европа са: Сряда […]

 • СЕДМИЧЕН ОБЗОР НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

  СЕДМИЧЕН ОБЗОР НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

  От макро гледна точка, потреблението в страната за 2018 г. се очаква  да намалее до 45 337 000 Мвч. или с около 3% по – малко спрямо предходната година по оперативни данни на Електроенергиен системен оператор (ЕСО).Износът се очаква да се повиши до 7 600 000 Мвч. или с около 41 % повече в сравнение […]

 • СЕДМИЧЕН РИСК МОНИТОР

  СЕДМИЧЕН РИСК МОНИТОР

   Рискове на глобалните пазари Oсновни глобални рискове към настоящия момент: –                    Федералния Резерв продължи повишението на основната лихва и свиването на акумулираните от предходните години активи в счетоводния си баланс. –                    Проучване сред т. нар. първични дилъри на федералните фондове показва, че през втората половина на 2019 г. може да се появи недостиг на ликвидност. […]