Новини

 • Регистрация на нови емисии на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF SOFIA

  Регистрация на нови емисии на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF SOFIA

  Във връзка с получени заявления за регистрация на емисии Търгуеми сертификати, считано от 17.08.2018г. на MTF SOFIA се допускат до търговия шест емисии енергийни сертификата, базирани на изменението на пиковата и извънпиковата електроенергия  на БНЕБ -пазар „Ден Напред“. Финансов инструмент ISIN код на емисията: идентификационен код Електрическа енергия пикова – El peak 03 BGELPEAK0304 mELP03 […]

 • Старт в търговията на три нови емисии

  Старт в търговията на три нови емисии

  Днес е първи ден за търговия с три нови емисии търгуеми сертификати на  MTF SOFIA – сегмент „Други деривативни финансови инструменти“,  които са  базирани на изменението на фиксинга на БНБ на Щатски долар (USD) към Български лев (BGN). Емисиите са със срок на приключване 7, 14 и 21 дни, търгуват се в лот, който е […]

 • Регистрация на нови емисии на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF SOFIA

  Регистрация на нови емисии на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF SOFIA

  Във връзка с попучени заявления за регистрация на емисии Търгуеми сертификати, считано от 01.08.2018г. на MTF SOFIA се допускат до търговия три нови сертификата, базирани на изменението на фиксинга на БНБ на щатски долар(USD) към Български лев(BGN). Емисиите са със срок на приключване 7, 14 и 21 дни, ще се търгуват в лот, който е […]