Новини

 • ОБЗОР ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕДМИЦА

  ОБЗОР ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕДМИЦА

  През седмицата няма да работят с пълно работно време много пазари в Азия (Китай, Сингапур, Южна Корея), заради Лунната Нова Година. Въпреки спадът на БВП на Италия с – 0.3% на тримесечна база през изминалата седмица, икономиката на ЕС като цяло продължава да е с положителен темп на растеж. Долната графика ясно показва силната корелация […]

 • ОБЗОР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

  ОБЗОР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

  През изминалите дни на сегмента „Ден напред“ на БНЕБ имаше видимо увеличение на обемите и едновременно с това спад на цената. Този модел на електроенергийната борса не е нов. Имайки предвид олигополната структура на предлагането в България, това показва значително по-силната силната еластичност на цената към предлаганите обеми в сравнение на еластичността на цената към […]

 • ТРЕНД И ХЕДЖИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

  ТРЕНД И ХЕДЖИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

  При всички недостатъци на борсовия пазар на електроенергия в България, възможен ли е все пак анализ на тренда? Първо, основна особеност на електроенергията като борсово търгуван актив е това, че тя не може да се съхранява, продава на късо или да се ползва като обезпечение по „справедлива“ стойност. Всъщност, това прави нуждата от хеджиране на […]