Новини

 • Въвеждането на данък върху финансовите транзакции зацикли

  Въвеждането на данък върху финансовите транзакции зацикли

  Въвеждането на данък върху финансовите транзакции зацикли Защо държавите не искат новия налог Въвеждането на данък върху финансовите транзакции за част от страните от ЕС зацикли, след като не беше спазен поредният (краен) срок за влизането му в действие – началото на 2016 г. Преговорите по обхвата на данъка имат известен малък напредък спрямо година […]

 • Защо да инвестираме във взаимни фондове

  Защо да инвестираме във взаимни фондове

  Взаимните фондове стават по-интересна и предпочитана алтернатива за инвестиции, особено при наблюдаваните през последната година все по-ниски лихви по депозити в банки. Дори при минималната (според официалната статистика) инфлация у нас за 2015 г., на практика почти всички видове банкови влогове не носят допълнителен доход на притежателите си, тъй като вече повечето срочни депозити са […]

 • Антон Домозетски: Очаквам засилване на интереса към взаимните фондове

  Антон Домозетски: Очаквам засилване на интереса към взаимните фондове

  Aнтoн Дoмoзетcки е член нa Cъветa нa диpеkтopите и изпълнителен диpеkтop нa УД „Кaпмaн Acет Mениджмънт“ AД. Пpитежaвa мaгиcтъpcka cтепен oт Tеxничеckия yнивеpcитет в Coфия, имa зaвъpшенa cпециaлнocт “Финaнcи”, kakтo и cеpтифиkaт зa пpидoбитo пpaвo зa извъpшвaне нa дейнocт kaтo бpokеp нa ценни kнижa и зa инвеcтициoнен koнcyлтaнт. Зaпoчвa paбoтa в „Кaпмaн“ пpез 1998 г. […]