Новини

 • АСИМЕТРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ХЕДЖИРАНЕ

  АСИМЕТРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ХЕДЖИРАНЕ

  Добре известен факт е че около 80 % от количествата на борсата идват от дружествата на БЕХ (НЕК, ТЕЦ “Марица-изток 2″ и АЕЦ “Козлодуй”). Същевременно, слабата ликвидност на борсата е в основата на силно волатилните и високи цени от началото на 2019 г. Поради това е много вероятно държавните централи да изкривяват пазара без значение […]

 • ОБЗОР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

  ОБЗОР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

  Нека да  подчертаем още в началото, че използваме само публично достъпни  данни. Вчера (23.01.2019 г.) беше проведена дискусия „Ликвидност и ценови нива при задължително участие на борсовия електроенергиен пазар“. Основни фактори, които бяха подчертани за състоянието на борсовия пазар бяха: -       На БНЕБ през последните четири месеца са  регистрирани, както най-ниските, така и най-високите цени […]

 • ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  ПОРТФОЛИО МОНИТОР

  Днес ще се фокусираме върху семпъл дългосрочен (20 години) модел за съставяне на портфолио от активи. Ключов момент за микса от активи, трябва да е устойчивостта на различни икономически цикли. В текущата пазарна среда тече процес на глобално затягане на монетарната политика на централните банки, което води до увеличена волатилност и потенциално увеличение на доходността […]