Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

rsz_checked-icon

Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е да подбереш правилната грантова схема между всички налични. Помагаме ви да вземете информирано управленско решение. Извършваме консултации за подходящата програма за кандидатстване за всеки клиент, в зависимост от неговите потребности.
rsz_checked-icon 

Разработване на проекти

Подпомагаме цялостното изготвяне на проектна документация и комплектоването на необходимите формуляри. Пълно обосноваване на концепцията на клиента във финансов, икономически и социален аспект, в съответствие с целите на програмата.
rsz_checked-icon 

Управление на проекти

Важна част от успешното приключване на проекта е свързано с неговото управление след подписването на договора за безвъзмездна помощ. Прецизната подготовка и съблюдаването на графиците са от първостепенно значение за неговото успешно приключване.

Отговаряш ли на необходимите условия, за да бъде допуснат проекта ти? Провери сега!


rsz_checked-icon 

Финансиращи програми

Вижте текущите и предстоящи покани за финансиране!