Мениджмънт

Николай Ялъмов

Николай Ялъмов

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Притежава 20 годишен опит в сферата на финансите и управлението, участва в успешно реализиран проект за ветро-генераторен парк в района на гр. Троян; Председател на Борда на Директорите на Капман Холдинг.

 yalamov@capman.bg  (+359 2) 40 30 200

Детелина Смилкова

Детелина Смилкова

Председател на Съвета на директорите

Г-жа Смилкова е завършила УНСС – специалност “Прогнозиране и планиране на икономическите системи” и ТУ – “Електроснабдяване и Електроразпределение на промишлени предприятия. Притежава близо 20 години опит в сферата на предприемачеството и управлението като за последните десет години има редица начинания в сферата енергийния отрасъл и търговията с горива.

dsmilkova@capman.bg (+359 2) 40 30 200
Манол Бояджиев

Манол Бояджиев

Член на Съвета на директорите

Г-н Манол Бояджиев  заема длъжността „мениджър продажби“ в отдел „лизинг“ на застрахователно дружество „Бул Инс“ АД през периода 2011г. до 2013г .  До март 2015г. е Директор за връзки с инвеститорите и технически сътрудник  в „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Г-н Бояджиев  е завършил СОУ „Св. Св Кирил и Методий“ в град Смолян – специалност Технологичен туризъм. Към настоящия момент специализира застраховане и финанси в Нов Български университет.

mboyadzhiev@capman.bg  (+359 2) 40 30 200