КГЕФ публикува консолидиран финансoв отчет за 3-то тримесечие на 2014