КГЕФ публикува консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2014