Новини

 • Дневен бюлетин 15.10.2018

 • Първи ден за търговия на шест емисии търгуеми енергийни сертификати

  Днес е първи ден за търговия за шест емисии търгуеми сертификати на  MTF SOFIA – сегмент „Други деривативни финансови инструменти“. Емисиите са  базирани на цените на електрическа енергия търгувани на Българската Независима Енергийна Борса,  със срок на приключване 3, 4 […]

 • Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA

  Заявител: Капман Холдинг АД Емисии деривативни финансови инструменти –Търгуеми сертификати,  базирани на изменението на пиковата и извънпиковата електроенергия  на БНЕБ -пазар „Ден Напред“. Финансов инструмент ISIN код на емисията идентификационен код Електрическа енергия пикова – El peak 03 BGELPEAK0304 mELP03 […]

 • Регистрира се първата сделка на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF Sofia

  На 13.06.2018г. в 12:21 часа се сключи първата сделка на регулиран пазар в България, с Търгуем сертификат базиран на фиксинга на БНБ за USD/BGN. Това е  първият в България публично търгуваем дериват със сетълмент Т+30, като приключването по сделката ще бъде […]

 • Ден за акции

  ИП Капман АД в партньорството на от Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД за четвърта поредна година участва в инициативата “Ден за акции”. Инициативата “Ден за акции”ще се проведе на 13 юни и има за цел да […]

 • Промяна в Общите условия, прилагани от ИП „Капман” АД

  Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че е налице промяна в Общите условия, прилагани от ИП „Капман” АД. Измененията и допълненията са приети от Съвета на директорите на 14.05.2018г. и влизат в сила, считано от 15.06.2018г. Общите условия са достъпни в офисите […]