Увеличение на капитала на Нео Лондон Капитал ЕАД -2016г.