Увеличение на капитала на “Опортюнити България Инвестмънт” АД -2019