Промянa на времевия интервал на търговските сесии на MTF – SOFIA