Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Синтетика АД (mSCOMB)