Промени в нормативните актове, регламентиращи дейността на MTF SOFIA, организирана от „Капман“ АД