Определена на единична цена на акциите от IPO на „235 Холдингс” ЕАД