Промяна в Общите условия, прилагани от ИП „Капман” АД