Корпоративно събитие – Индустриален Холдинг България АД (mIHLBL)