Отписване на Емисия акции – Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД от Пазар I, сегмент Акции