Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA