Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Техноимпортекспорт АД (mTIEB1)