Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Астерион АД (mASBGB)