Корекция в инфорамационен бюлетин от 27.02.2019 г.