Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто ЕАД (mEUAB)