Съобщение по чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1005 – прекратяване на регистрацията на финансов инструмент