Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Астера I ЕАД (mAST1B1)