Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Авто Юнион АД (mAUB)