Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Джи Пи Ес Контрол ЕАД (mGPSB)