Прекратяване на регистрацията на финансов инструмент