Лихвено и главнично плащане по емисия облигации, емитирани от Източна газова компания ЕАД mIGCB1