Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД (mZAGFB1)