За нас

КАПМАН ХОЛДИНГ e една от водещите небанкови финансови групи на българския капиталов пазар.

ГРУПАТА се състои от:

ИП “Капман” АД

опериращ в сектора на инвестиционното посредничество и разполагащ със собствена професионална търговска платформа – CTrader за достъп до месттния и международните капиталови пазари

“Капман Ин“ ЕООД и
“Капман Консулт” ЕООД

Консултанстки компании, работещи в сферата на инвестиционното банкиране и финансирането чрез европейски програми

УД “Капман Асет Мениджмънт” АД

организиращо и управляващо активите на ДФ „Капман Фикс“, ДФ “Капман Капитал”, ДФ “Капман Макс”, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“

“Капман Грийн
Енерджи Фонд” АД

за управление на инвестиции във възобновяеми източници на енергия.

Единствени в България, разполагаме с разрешение за извършване на дейност като организатор на многостранната система за търговия – MTF SOFIA.

Клиентите ни за нас

Бизнес направления

0

Компании, опериращи
във финансова среда

0

Клиенти

0

Години в услуга
на клиента

Мениджмънт

 • Антон Домозетски

  Aнтoн Дoмoзeтcки e члeн нa Cъвeтa нa диpeктopитe и изпълнитeлeн диpeктop нa Управляващо дружество (УД) „Кaпмaн Aceт Meниджмънт“ AД. Г-н Домозетски зaпoчвa paбoтa в „Кaпмaн“ АД пpeз 1998 г.

  виж профила
 • Сибила Грозданова-Янкова

  Сибила Грозданова – Янкова е изпълнителен директор на Инвестиционен посредник (ИП) „Капман“ АД

  виж профила
 • Николай Ялъмов

  Николай Ялъмов е председател на Съвета на директорите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД.

  виж профила