Защо да изберете нас

Капман Асет Мениджмънт АД е учредено през 2003 г. и представлява дружество лицензирано от българската Комисия за финансов надзор за дейност по управление на активи на институционални инвеститори, като пенсионни фондове, застрахователни дружества, инвестиционни фондове и др.

Капман Асет Мениджмънт АД организира, управлява и предлага пет колективни инвестиционни схеми и един национален договорен фонд, с което осигурява оптимална възможност за избор от страна на инвеститорите.

Фондовете имат различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус и са подходящи за инвестициия както за физически лица, така и за фирми и институционални клиенти.

Цените на емитиране и обратно изкупуване на фондовете може да видите тук.

Знаем как да
управляваме пари
Знаем как да
победим инфлацията
Качество и
професионализъм

Новини

 • Актуализирани ОИД на Капман Взаимни Фондове

  Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало ОИД  на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“. Документите са достъпни в секции „Документи, проспекти и финансови отчети“ за всеки един договорен фонд на адрес:  https://capman.bg/asset-management/ .

  7 декември 2023
 • Одобрени промени в Правилата на Капман Взаимни Фондове

  С решения от 06.12.2023 г. на заместник- председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, са издадени одобрения на „Капман Aсет мениджмънт“АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“, които влизат в сила от 01.01.2024

  7 декември 2023
 • Актуализирани документи на Капман Взаимни Фондове

  Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало ОИД  на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“, както и проспекта на ДФ „С-БОНДС“

  9 май 2023
 • Актуализирани проспекти и ОИД на Капман Взаимни Фондове

  Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало проспектите и ОИД  на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“.

  12 април 2023
 • Начало на публично предлагане на дялове на национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“

  Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД, гр. София уведомява инвеститорите, че публичното предлагане на дялове на национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ започва считано от 04 април 2023 г. Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ е национален инвестиционен фонд от отворен тип по смисъла на чл. 171 от ЗДКИСДПКИ, който инвестира парични средства,

  4 април 2023
 • Годишни отчети към 31.12.2022г. на Капман Взаимни Фондове

  Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е представило на Комисията за финансов надзор годишните финансови отчети  към 31.12.2022 г. на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“. Отчетите са на разположение на желаещите да се

  14 март 2023

Клиентите ни за нас

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts