Защо да изберете нас

Капман Асет Мениджмънт АД е учредено през 2003 г. и представлява дружество лицензирано от българската Комисия за финансов надзор за дейност по управление на активи на институционални инвеститори, като пенсионни фондове, застрахователни дружества, инвестиционни фондове и др.

Капман Асет Мениджмънт АД организира, управлява и предлага пет колективни инвестиционни схеми, с което се цели оптимална възможност за избор от страна на инвеститорите.

Взаимните фондове са с различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус, те са подходящи както за физически лица, така и за фирми и институционални клиенти.

Знаем как да
управляваме пари
Знаем как да
победим инфлацията
Качество и
професионализъм

Цените са валидни за поръчки, подадени на  31.01.2023 г., 01.02.2023 г. и 02.02.2023 г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.

Можете да се запознаете с Основните информационни документи на ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“ на страниците на всеки от фондовете в секция “Документи, проспекти и финансови отчети”.

Новини

  • Актуализирани проспекти на Капман Взаимни Фондове

    Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало проспектите  на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“.

    1 януари 2023
  • Актуализирани проспекти и ДКИ на Капман Взаимни Фондове

    Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало проспектите и документите с ключова информация на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“. Съгласно решение на Съвета на директорите на “Капман Асет  Мениджмънт” АД, считано

    18 ноември 2022
  • Шестмесечни отчети към 30.06.2022г. на Капман Взаимни Фондове

    Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е представило на Комисията за финансов надзор шестмесечните финансови отчети  към 30.06.2022 г. на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“. Отчетите са на разположение на желаещите да се

    29 юли 2022
  • Прекратяване на извънредната епидемична обстановка

    Уважаеми Дами и Господа, От 01.04.2022 г. извънредната епидемична обстановка в Република България се прекратява, на основание Заповед РД-01-152/30.03.2022 г. на Министерство на здравеопазването на Република България. В тази връзка, бихме искали да ви уведомим, че обслужването на клиенти и приемането на поръчки за записване/ обратно изкупуване на дялове се възобновява по обичайно установения начин в

    1 април 2022
  • Актуализирани проспекти на Капман Взаимни Фондове

    Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало проспектите на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“

    29 март 2022
  • ГФО за 2021г. на Капман Взаимни Фондове

    Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е представило на Комисията за финансов надзор одитираните годишни финансови отчети  към 31.12.2021 г. на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“. Отчетите са на разположение на желаещите да

    25 март 2022

Клиентите ни за нас

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts