Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Новини

Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е представило на Комисията за финансов надзор шестмесечните финансови отчети  към 30.06.2022 г. на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“. Отчетите са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в седалището на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8. ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 ч., както и на интернет страницата на „Капман Асет Мениджмънт“ АД  – https://capman.bg/asset-management/bg/

Уважаеми Дами и Господа, От 01.04.2022 г. извънредната епидемична обстановка в Република България се прекратява, на основание Заповед РД-01-152/30.03.2022 г. на Министерство на здравеопазването на Република България. В тази връзка, бихме искали да ви уведомим, че обслужването на клиенти и приемането на поръчки за записване/ обратно изкупуване на дялове се възобновява по обичайно установения начин в офисите на „Капман Асет Мениджмънт“ АД в София, ул. Три уши №8, ет. 6 и във гр. Варна, ул. Генерал Колев № 60A от 9:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

1234...

Взаимни фондове

Купува
обратно изкупуване
Продава
емисионна стойност
Capman Max small logo 13.2634
-(1.01)%
13.4504
-(1.01)%
Брой дялове в обрaщение 1196785.0961
Стандартно отклонение 6.35%
22.5380
+(0.55)%
22.6964
+(0.55)%
Брой дялове в обрaщение 555527.6254
Стандартно отклонение 4.88%
13.5389
-(0.48)%
13.5661
-(0.48)%
Брой дялове в обрaщение 909187.2057
Стандартно отклонение 6.84%
C-BONDS logo 11.0786
-(1.40)%
11.1008
-(1.40)%
Брой дялове в обрaщение 309981.9933
Стандартно отклонение 5.77%
C-MIX logo 12.7174
+(0.85)%
12.7684
+(0.85)%
Брой дялове в обрaщение 3256156.5976
Стандартно отклонение 7.87%

Взаимни фондове

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост на договорни фондове, организирани и управлявани от Капман Асет Мениджмънт АД.

от нач. на публ. предлагане за посл. 6 месеца за посл. 12 месеца от нач. на годината
Capman Max small logo

1.75% -1.58% 2.53% 1.15%
4.66% -1.34% 1.56% 0.71%
2.49% -2.96% -4.75% -6.50%
C-BONDS logo 1.68% -4.61% -5.52% -7.36%
C-MIX logo 3.99% -1.68% 2.06% -1.01%

Взаимни фондове

Клиентски сметки
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG03UBBS80021073162517
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG13UBBS92001000509514
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG53UBBS80021013102030
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
C-BONDS logo основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG15UBBS80021048464840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
C-MIX logo основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG10UBBS80021048467840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
Цените са валидни за поръчки, подадени на 27.09.2022 г., 28.09.2022 г. и 29.09.2022г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.