За нас

Капман Асет Менидмънт АД е едно от водещите управляващи дружества в България, част от Капман Холдинг АД.

Нашата инвестиционна философия е

  • Да се базираме само на надеждна информация
  • Да разчитаме на различни източници при събирането и
  • Да наблягаме на фундаменталния анализ
  • Да познаваме добре мениджмънта на компаниите, в които инвестираме

Капман Асет Мениджмънт АД е учредено през 2003 г. и представлява дружество лицензирано от българската Комисия за финансов надзор за дейност по управление на активи на институционални инвеститори, като пенсионни фондове, застрахователни дружества, инвестиционни фондове и др.

Капман Асет Мениджмънт АД организира, управлява и предлага пет колективни инвестиционни схеми, с което се цели оптимална възможност за избор от страна на инвеститорите.

Взаимните фондове са с различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус, те са подходящи както за физически лица, така и за фирми и институционални клиенти.

управление на активи