Прекратяване на извънредната епидемична обстановка