Съобщение във връзка с актуализирани ДКИ ( документ за ключова информация)- Капман Взаимни Фондове