Актуализирани ДКИ на Капман Взаимни Фондове

Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало ДКИ ( документ за ключова информация) на управляваните от него договорни фондове – ДФ Капман Фикс, ДФ Капман Капитал, ДФ Капман Макс, ДФ С-МИКС и ДФ С-БОНДС[:]