Актуализирани ОИД на Капман Взаимни Фондове

Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало ОИД  на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“. Документите са достъпни в секции „Документи, проспекти и финансови отчети“ за всеки един договорен фонд на адрес:  https://capman.bg/asset-management/ .