Актуализиция на ДКИ на ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“

Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало ДКИ (документ за ключова информация) на управляваните от него договорни фондове – ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“.