Прекратяване на извънредната епидемична обстановка

Уважаеми Дами и Господа,

От 01.04.2022 г. извънредната епидемична обстановка в Република България се прекратява, на основание Заповед РД-01-152/30.03.2022 г. на Министерство на здравеопазването на Република България.

В тази връзка, бихме искали да ви уведомим, че обслужването на клиенти и приемането на поръчки за записване/ обратно изкупуване на дялове се възобновява по обичайно установения начин в офисите на “Капман Асет Мениджмънт” АД в София, ул. Три уши №8, ет. 6 и във гр. Варна, ул. Генерал Колев № 60A от 9:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.