Възвръщаемост и сценарии за минали периоди

Исторически данни на НДФ Капман Г-7 & Хонконг – НСА на един дял

НДФ “Капман Г-7 & Хонконг” започна публичното предлагане на дялове на 04.04.2023 г. и поради тази причина не можем да предоставим надеждни сведения за резултати за минали периоди.

Исторически данни - информация по чл.77 от Наредба 44

Архив на сценарии за резултати