Проспекта на национален договорен фонд “Капман Г-7 & Хонконг” съдържа цялата информация за фонда, която е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с договорния фонд и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с проспекта и ДКИ, преди да вземат решение да инвестират в дяловете на договорния фонд (взаимния фонд).

Как мога да инвестирам в НДФ Капман Г-7 & Хонконг?

1. Внасяте желаната сума по сметка на фонда. Необходимо е в платежния документ освен трите Ви имена да посочите и ЕГН.
2. Посещавате офис на „Капман“, носейки копие от платежния документ.
3. Подписвате договор-поръчка за записване на дялове.
4. За физически лица е необходимо да носят лична карта, за юридически лица- пълно досие и печат на фирмата.
5. Записвате дялове от НДФ „Капман Г-7 & Хонконг“ “.
6. В рамките на 7 работни дни получавате потвърждение за изпълнение на поръчката, както и депозитарна разписка, удостоверяваща собствеността на дяловете.

Уважаеми клиенти, молим Ви след нареждане на суми по сметка на фонда, да се свържете с нас. Благодарим за разбирането!

Клиентска сметка на  НДФ Капман Г-7 & Хонконг

ТБ Обединена Българска Банка АД
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG27UBBS80021042834550 – в лева, BIC :UBBSBGSF

Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на НДФ „Капман Г-7 & Хонконг“ и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и инвеститорите поемат риска да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във НДФ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. С детайлното описание на целите и инвестиционната политика на НДФ „Капман Г-7 & Хонконг“ можете да се запознаете в “Основния информационен документ“ на български език достъпен в посекция „Документи и проспекти“. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди да вземат инвестиционно решение.