Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Новини

Уважаеми притежатели на дялове,
Спряното от 18.05.2013г. емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Капман Капитал“ (във връзка с преобразуването на ИД „Капман Капитал“ АД чрез промяна на правната му форма в ДФ „Капман Капитал“) ще бъде възобновено, считано от 20.06.2013г.
На основание чл. 69, ал. 7 от Наредба №44 на КФН, емисионната стойност и цената на обратното изкупуване след възобновяването на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването – т.е. 19.06.2013г.
Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване ще се извършва в дните, посочени в Проспекта на ДФ „Капман Капитал“, а именно – всеки понеделник и сряда.

След възобновяване на обратното изкупуване, инвеститорите – бивши акционери на ИД „Капман Капитал“ АД, които не са се възползвали от правото си по чл. 152 ЗДКИСДПКИ, ще могат да упражнят правото си на обратно изкупуване, но вече като притежатели на дялове в ДФ „Капман Капитал“.

Взаимни фондове

Купува
обратно изкупуване
Продава
емисионна стойност
12.8371
-(0.88)%
13.0181
-(0.88)%
Брой дялове в обрaщение 1156439.3298
Стандартно отклонение 6.07%
21.8254
-(0.59)%
21.9788
-(0.59)%
Брой дялове в обрaщение 557289.2560
Стандартно отклонение 3.43%
13.5353
+(0.06)%
13.5623
+(0.06)%
Брой дялове в обрaщение 909148.8338
Стандартно отклонение 1.39%
C-BONDS logo 11.3352
-(0.11)%
11.3578
-(0.11)%
Брой дялове в обрaщение 309680.1797
Стандартно отклонение 1.70%
C-MIX logo 12.0539
+(0.01)%
12.1023
+(0.01)%
Брой дялове в обрaщение 3238377.5180
Стандартно отклонение 5.39%

Взаимни фондове

от нач. на публ. предлагане за посл. 6 месеца за посл. 12 месеца от нач. на годината
1.83% -1.76% -5.22% -2.36%
5.25% -0.65% -1.87% -1.35%
3.17% 2.09% 4.05% 0.48%
3.57% 1.55% 3.68% 0.34%
5.38% 2.87% 6.69% 0.06%

Взаимни фондове

Клиентски сметки
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG03UBBS80021073162517
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG13UBBS92001000509514
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG53UBBS80021013102030
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG15UBBS80021048464840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG10UBBS80021048467840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
Цените са валидни за поръчки, подадени на 21.02.2020 г. и 24.02.2020г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.